Átláthatóság

Etikus adománygyűjtők vagyunk

Hitelesség, törvényesség, átláthatóság és nyilvánosság – mindennek jegyében teljes jogú taggá fogadta az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének Etikai Bizottsága a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványt.

A képen egy felirat olvasható: Etikus Adománygyűjtő szervezet. A szöveg mellett egy nagyító alatt zöld pipa van.

Alapítványunk számára 2006-os alapítása óta alapelv a nyilvánosság és az átláthatóság biztosítása. Abszolút prioritás ez a működésünkben, hiszen adományozóink nélkül nem volna mód arra, hogy vakvezető kutyákat juttassunk látássérült emberekhez. Mégis mi adjuk át a legtöbb, profin kiképzett vakvezetőt évente az országban. Ezt a bizalmat pedig a munkánkon túl nagyrészt a hitelességgel tudjuk meghálálni: nyilvánossá tesszük, mire fordítjuk adományozóink felajánlásait. Alapítványunk működése a kezdetektől átlátható, a kapcsolódó dokumentumok mindenki előtt nyilvánosak.

Kifejezetten ilyen, átlátható tevékenységgel és gazdálkodással rendelkező civil szervezeteket gyűjt egybe az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete. A csatlakozni szándékozókat a „befogadás” előtt szigorú monitorozásnak vetik alá.

Ez egy féléves eljárás, amelynek első lépésében a jelölt szervezet teszi magát teljesen átláthatóvá a testület előtt. Az alapításhoz és működéshez, valamint az adománygyűjtéshez és annak felhasználásához kapcsolódó dokumentumok átadását követően a testület részletesen áttekinti egyebek közt a szervezet gazdálkodását és havonta egy alkalommal ellenőrzi is a működést.

A 2014. évben indult monitorozás eredményét elfogadta a testület, így a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítványt tagjai sorába fogadta 2015 február 25-től.

Az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületét olyan adománygyűjtő szervezetek hozták létre, amelyek nagyon fontosnak tartották és tartják, hogy gazdálkodásukat és adománygyűjtő tevékenységüket megjelenítsék adományozóiknak, ezáltal hitelességüket is erősítsék. Etikai kódexünk fő sarokpontjai ezért a hitelesség, törvényesség, átláthatóság és nyilvánosság.

 Alap dokumentumaink

A hatályos Alapító okiratunk az alábbi linken pdf formátumban letölthető: Alapító okirat

Szervezeti és működési szabályzatunk is letölthető: Szervezeti és Működési Szabályzat

Ügyfél és panaszkezelési alapelveink itt találhatóak: Ügyfél és panaszkezelési alapelvek

A Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola megbízható alapítvány, ezért pénzügyi elszámolása transzparens, mindenki számára elérhető, átlátható. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Támogatóink megismerhessék gazdálkodásunkat, melynek legfontosabb adatait a közhasznúsági és számviteli beszámolóink tartalmazzák, amelyek évenkénti bontásban pdf formátumban az alábbi linkekről letölthetőek. Az utóbbi évek beszámolói teljes könyvelési kivonatot, részletes költségfelosztást, különálló 1% beszámolót és felügyelői jelentést is tartalmaznak!

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) nyilvántartásában, a Civil Szervezetek Névjegyzékében az alábbi linkre kattintva lehet ellenőrizni a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány vonatkozó adatait:
Alapítványok nyilvántartása a bíróság központi honlapján.

Az Alapítvány tisztségviselői

1. Az Alapítvány alapítója: Barna Ildikó.

2.Az alapító kiesése miatt az alapítói jogokat gyakorló személy: Jakubinyi László (elérhetősége: jakubinyi@szimbiozis.net)

“Az Alapítvány 1 pont szerinti alapítója továbbá a 2 pont szerinti alapítói jogok gyakorlója, valamint az alapítói jogokat szerző később csatlakozók és ezek hozzátartozói az Alapítványtól bárki által igénybe vehető szolgáltatásokon túl támogatást nem kaphatnak, az Alapítvány kedvezményezettjei nem lehetnek.” (Alapító Okirat 7.4)

Az Alapítvány felügyelője: dr. Szalma Júlianna (elérhetősége: szalmajuli@gmail.com )

“A felügyelőt munkájáért évente egy alkalommal a mindenkori köztisztviselői illetményalap háromszorosának megfelelő díjazás illeti meg.” (Alapító Okirat 10.13)

Az Alapító az Alapítvány felügyelő szervének feladatával a Felügyelőt bízza meg.

A Felügyelő ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

 A Felügyelő a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

A Felügyelő évente legalább egy alkalommal áttekinti az Alapítvány működése során keletkezett iratokat, ellenőrzi  költségtérítések jogszerűségét és indokoltságát, továbbá elfogadást megelőzően véleményezi a kuratórium előtt az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet.

A Felügyelő a tevékenységéről évente beszámol az alapítói jogok gyakorlójának.

A Felügyelő köteles a Kuratóriumot és az Alapítót tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt

A Kuratóriumot a Felügyelő indítványára össze kell hívni. 

Az Alapítvány kuratóriuma:

elnök: dr Mezősi Tamás (elérhetősége:0630/579-87-87, tamas@barathegyi.org)

titkár: Kériné Lukács Zita (elérhetősége: zita@barathegyi.org)

referens: Papp Mónika (elérhetősége: 06 46 311 236)

“A Kuratórium tagjai kuratóriumi munkájukkal összefüggésben felmerülő indokolt költségeik megtérítésére és -amennyiben más, munkavégzésre irányuló tartós jogviszonyviszonyban az alapítvánnyal nem állnak – tiszteletdíjra is jogosultak. A tiszteletdíj havi összege a mindenkori köztisztviselői illetményalap kétszerese.” (Alapító Okirat 8.24)

A Kuratórium minden negyedév utolsó hónapjának első hétfői munkanapján délután négy órakor az Alapítvány székhelyén tart rendes ülést. Az ülés tervezett napirendjét a kuratórium titkára, az alapítvány hirdető táblájára, az előző munkanapon kifüggeszti, arról telefonon vagy e-mailben tájékoztatást ad. A Kuratórium ülése nyilvános, amely nyilvánosság a jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. A Kuratórium döntéseiről a titkár az érintetteket írásban értesíti. Az alapítvány titkárának elérhetőségei: zita@barathegyi.org, telefon:+3630/582-46-86