Európai Vakvezető Kutya Iskolák Szövetségének konferenciáján

Áprilisban részt vettünk az Európai Vakvezető Kutya Iskolák Szövetségének éves konferenciáján Szlovéniában. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy olyan országok képviselőivel ülhettünk egy asztalnál, mint Belgium, Franciaország, Anglia, Olaszország, Svédország, Hollandia, Finnország. A Szövetség fő célja, hogy az európai vakvezető kutyával közlekedők érdekeit képviselje magas szinteken, az Európai Parlamenten belül is. Fő témakör idén az egyenlő esélyű hozzáférés volt, amely főleg a vakvezető kutyával közlekedők bejutását jelenti különböző helyszínekre, pl. áruházakba, szórakozó helyekre. Ebben a témában történt több kutatás is az Európai Unión belül, ezek eredményeit és vonzatait tárgyalták meg a résztvevő országok képviselői. Mindemellett természetesen jutott idő a nemzetközi kapcsolatok bővítésére is, barátkozásra, nagy közös sétákra és házigazdáink jóvoltából Szlovénia egy kis szeletének megismerésére is. Nagy örömünkre szolgált, hogy részt vehettünk a találkozón Magyarország képviselőiként.

A kép egy kis csoportkép, amelyen egy vakvezető kutya is áll gazdája előtt.
A konferencián
  • Bejegyzés kelte :
  • Szerző :
  • Kategória : Hírek